Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

nha xuong

Giới thiệu về nghiệp vụ                    

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm
  • Nhà cửa, công trình kiến trúc
  • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
  • Hàng hoá, vật tư 
Đối tượng khách hàng Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng…
Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi những nguyên nhân không bị loại trừ theo quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sảnTại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?