Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa xuất – nhập khẩu

bhhh2

Đối tượng bảo hiểm                                      Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không trên phạm vi toàn thế giới
Phạm vi bảo hiểm 2.1. Theo Quy tắc QTC 2008 của Bảo hiểm PJICO và ICC “A”, “B”, “C” của Hiệp hội Bảo hiểm London

Tóm tắt phạm vi bảo hiểm Điều kiện Bảo hiểm
Tổn thất hay hư hỏng xảy ra có thể quy hợp lý cho: A B C
Cháy hay nổ X X X
Tàu hay xà lan bị mắc cạn, đắm hay lật úp X X X
Xe cộ trên bộ bị lật hay trật bánh X X X
Đâm va tàu hoặc tàu, xà lan, phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể nào không kể nước X X X
Dỡ hàng tại cảng lánh nạn X X X
Tổn thất hay hư hỏng gây ra do:      
Trách nhiệm theo điều khoản  “Đâm va đôi bên cùng có lỗi” X X X
Động đất, núi lửa phun hay sét đánh X X O
Nước biển, nước hồ hay nước sông xâm nhập vào tàu, xà lan, hầm hàng phương tiện vận chuyển container hoặc nơi chứa hàng X X O
Hàng bị nước cuốn khỏi tàu X X O
Thời tiết xấu X O O
Manh động hay hành động manh tâm X O O
Cướp biển X O O
Rủi ro đặc biệt X O O
Rủi ro chiến tranh D D D
Rủi ro đình công D D D
Những chi phí hợp lý:      
Hy sinh tổn thất chung X X X
Ném hàng xuống biển cho nhẹ tàu (khi lâm nguy) X X X
Đóng góp tổn thất chung X X X
Chi phí cứu hộ X X X
X: Được Bảo hiểm O: Không bảo hiểm D: Bảo hiểm có tính thêm phí

Các rủi ro đặc biệt (Người mua bảo hiểm phải trả thêm phí theo thoả thuận) gồm có:                                                                                                                                              

  • Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng.
  • Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra.
  • Hư hại do nước mưa, nước ngọt, do đọng hơi nước và hấp hơi nóng.
  • Va đập phải hàng hoá khác.
  • Gỉ và ôxy hoá.
  • Vỡ, cong và/hoặc bẹp.
  • Rò rỉ và/hoặc thiếu hụt hàng hoá.
  • Hư hại do móc cẩu hàng.
  • Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ.
  • Các rủi ro phụ khác tương tự.
Phạm vi bảo hiểm 2.2. Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh (Institute Frozen Food Clause (A), (C) 1.1.86): Bảo hiểm hàng hóa là thực phẩm đông lạnh.                                                                                                                                   

2.3. Bảo hiểm hàng hóa thịt đông lạnh – hỏng máy 24 giờ (Institute Frozen Meat Clause (A), (C)  – 24 hours breakdown 1.1.86): Bảo hiểm hàng hóa là thịt đông lạnh.           

       Bảo hiểm dầu chở rời (Institute Bulk Oil Clause 1.2.83): Bảo hiểm cho hàng hóa là hàng lỏng chở rời như xăng dầu, hóa chất, nhựa đường, dầu ăn,..

Phí bảo hiểm Công thức tính phí bảo hiểm như sau:

CIF = (C+F) / (1-R)

I = CIF x R

(Trong đó, I: Phí bảo hiểm, C: Tiền hàng, F: Cước phí vận chuyển, R: Tỷ lệ phí bảo hiểm)

Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đường  điều kiện bảo hiểm.

Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm Tham gia bảo hiểm tối đa 110% giá trị CIF của lô hàng


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?