Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

GIANDOANKD

Phạm vi Bảo hiểm                                                                                                                                

Bảo hiểm cho các máy móc bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão và các nguyên nhân khác không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm

Đối tượng khách hàng

Các chủ xí nghiệp/ nhà máy sản xuất, người cho thuê máy móc thiết bị, người đi thuê máy móc thiết bị, người sử dụng máy móc

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị máy móc). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng máy móc và ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?