Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

xaydung7

Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm cho các tổn thất vật chất, bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân sau đây:

  1. Hỏa hoạn, sét, nổ, các phương tiện trên bộ, dưới nước va chạm vào;
  2. Va chạm bởi máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;
  3. Động đất, núi lửa, sóng thần;
  4. Giông bão (sự di chuyển của gió với tốc độ mạnh hơn cấp 8 theo thang độ Beaufort);
  5. Lũ hoặc lụt, tác động của sóng hay nước;
  6. Lún sụt, đất lở, đá lở hay những dịch chuyển khác của đất;
  7. Sương giá, tuyết lở, băng;
  8. Sự phá hoại của những cá nhân đơn lẻ;
Đối tượng khách hàng được bảo hiểm Chủ sở hữu công trình, người có nghĩa vụ trông nom, sử dụng công trình
Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị công trình). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất Công trình cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?