Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

nntx

Mô tả sản phẩm                                             Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe bảo hiểm cho lái, phụ xe và những người khác được chở trên xe bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
Người được bảo hiểm Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe
Phạm vi bảo hiểm
  • Tai nạn đối với người được chở trên xe: Thiệt hại thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
  • Tai nạn đối với lái, phụ xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng chiếc xe đó.  
Biểu phí bảo hiểm
  1. Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức phổ thông: (áp dụng cho xe trong nước)
Số tiền bảo hiểm/người/vụ Xe không KDVT Xe KDVT
Đến 20 trđ 0,10 % 0,15 %
Trên 20 trđ đến 50 trđ 0,15 % 0,20 %
Trên 50 trđ đến 100 trđ 0,25% 0,35%

 

  1. Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức cao: (áp dụng đối với các Chủ xe cơ giới là người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Số tiền bảo hiểm/người/vụ      Tỷ lệ (%)
Từ 200.000.000 đ – 400.000.000 đ                                                     0,10
Trên 400.000.000 đ – 600.000.000 đ 0,15
Trên 600.000.000 đ – 1.000.000.000 đ 0,20

Tối đa mức trách nhiệm không quá 3.000.000.000đ/ xe/vụ.Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?