Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

xaydung3

Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh tron quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…).

Rủi ro chính có thể được bảo hiểm: Cháy, nổ, thiên tai, lũ lụt, trách nhiệm phát sinh đối với bên thứ 3…

Đối tượng khách hàng được bảo hiểm Chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp và các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (kỹ sư, kiến trúc sư…)
Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị công trình). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất Công trình cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?