Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

VCND

Đối tượng bảo hiểm Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Phạm vi bảo hiểm (Theo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam – QTC 2008 của Bảo hiểm PJICO)

Rủi ro được bảo hiểm bao gồm:

  • Cháy hoặc nổ
  • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh
  • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác
  • Cây gãy đổ; cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ
  • Phương tiện chở hàng mất tích
  • Tổn thất chung

Chi phí được bảo hiểm là những chi phí hợp lý cho việc:

  • Phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm (do Người được bảo hiểm/người làm công/đại lý của họ đã chi ra)
  • Dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm
  • Giám định và xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm
Phí bảo hiểm                   Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đườngTại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?