Sản phẩm

Bảo hiểm sức khỏe

Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những giá trị cốt lõi quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Với những lợi […]

Bảo hiểm sức khỏe dành cho người lao động

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho cá nhân của PJICO

Bảo hiểm sức khỏe dành cho cá nhân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Khách hàng về giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi khám/ điều trị […]

Danh sách bảo lãnh viện phí PJICO

    HƯỚNG DẪN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE I. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm Khi […]

Hướng dẫn yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe

Mô tả sản phẩm Sản phẩm bảo hiểm sức bệnh hiểm nghèo Đối tượng bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam […]

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

Mô tả sản phẩm Sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho bênh ung thư. Trả khoán 100% số tiền bảo hiểm […]

Bảo hiểm bệnh Ung thư

Bảo hiểm du lịch trong nước Bảo hiểm du lịch Quốc tế  Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm cho người […]

Bảo hiểm du lịch Quốc tế

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế Care Plus Bảo hiểm sức khoẻ CARE PLUS, với tiêu chuẩn Quốc […]

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cao cấp Care Plus


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?