Ngày xửa ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ
xưởng gỗ để tìm việc làm và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với
khả năng: đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc mình.
Ông chủ đưa cho ông một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ.


Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây. “Thật tuyệt vời,
hãy tiếp tục như thế”, ông chủ khích lệ.

Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức
làm việc trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây.

Ngày thứ ba anh cố gắng làm việc hơn nữa nhưng anh cũng chỉ mang
về được 10 cây. Những ngày tiếp theo số cây anh mang về ngày càng ít hơn. “Tôi
đã đánh mất sức mạnh của mình”, người tiều phu nghĩ thế.

Anh tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng
anh không hiểu được tại sao lại như thế. “Lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh
là vào khi nào”, ông chủ hỏi.

“Mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận
trong việc gắng sức đốn những cái cây”.

Cuộc sống của bạn cũng giống như người tiều phu kia, đôi lúc bạn
rất bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ
ngơi và tìm cách mài lại “vũ khí” và bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình.


Sưu tầm